Donatie afscheidscadeau Louise Vet

Draag bij aan waardevolle natuur in Faia Brava, Noordoost Portugal

Op 31 oktober 2019 neemt Louise Vet afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). 

Dank dat u wilt bijdragen aan een cadeau voor haar.

Louise Vet over Natura Iberica

“In Faia Brava werken lokale partijen samen om een groot, aaneengesloten natuurgebied te realiseren. Ze herstellen de biodiversiteit, gaan natuurbranden tegen en zorgen voor de terugkeer van wildernis, zoals de bedreigde aasgier. Ook de lokale boeren hebben hier profijt van. Zij leveren duurzaam geproduceerde lokale producten, zoals wijn en olijfolie. NIOO-medewerkers hebben daar al van genoten in hun kerstpakket! Het is een mooi voorbeeld van hoe je door samenwerking als lokale organisatie het verschil kunt maken voor de natuur. Zoals we ook beogen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in Nederland. Met weinig middelen kan Natura Iberica in Portugal al veel bereiken. Vandaar dat ik ze nogmaals wil steunen.”

In Portugal is beperkt overheidssteun voor natuurontwikkeling terwijl er in het land grote bedreigingen zijn, zoals de hevige branden in de zomer. Het Nederlandse Natura Iberica werkt samen met de Portugese NGO Associação Transumância e Natureza (ATN) om Portugese natuur veilig te stellen. Uw bijdrage namens Louise wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Uw bijdrage aan het afscheidscadeau

Bedrag € –

Het geld wordt gebruikt voor grondaankoop en natuurbeheer (belangrijkste doelen: herbebossing, creëren van leefgebieden voor bedreigde soorten en brandpreventie). 

Per 10 euro maakt u de aankoop van 100 m2 natuur mogelijk, of de aanplant van één boom, die in zijn leven 1 ton CO2 gaat vastleggen. 

Natura Iberica zorgt ervoor dat uw donatie voor het door u aangegeven doel wordt besteed. Natura Iberica heeft een ANBI status. 

 

Wilt u meer weten? Op deze website kunt u lezen wat we doen, samen met ATN. Heeft u vragen, mail dan naar info.naturaiberica@gmail.com.