Faia Brava

Faia Brava is een 1000 hectare groot natuurreservaat dat wordt beheerd door de Portugese natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e Natureza (ATN).
Het gebied is gelegen in het Noord-Oosten van Portugal, aan weerszijden van de Côa rivier, een zijrivier van de Douro rivier.
In 2010 heeft Faia Brava van de nationale overheid als eerste in Portugal de status ‘privaat beschermd gebied’ gekregen en is het nu het kerngebied van een Natura 2000 gebied van 20.000 ha.
Bekijk de ligging van Faia Brava op Google maps.

Bedreigde diersoorten

In het gebied komen soorten voor die in Europa zeer zeldzaam zijn en met uitsterven bedreigd worden. Hierbij gaat het met name om de havikarend en de aasgier, die op de steile kliffen broeden. Andere klifbroeders die in de regio voorkomen zijn de slechtvalk, de vale gier, de oehoe, de zwarte ooievaar en de raaf. De roofvogels worden bedreigd door onder andere de achteruitgang van prooidieren zoals konijnen, patrijzen en rotsduiven, het strenge EU-beleid rond kadavers van landbouwhuisdieren, brand en stroperij. Het verdwijnen van traditionele landbouw met verspreid gelegen graanveldjes, extensief beheerde weiden en boomgaarden leidt tot verruiging van het landschap en daarmee van leefgebieden voor kleine zoogdieren en vogels die prooidieren zijn van genoemde roofvogels. In het gebied komen wilde zwijnen voor en er leeft een roedel wolven nabij. ATN heeft plannen om de oorspronkelijk ibex te herintroduceren. De lynx leefde ook in Faia Brava, nu leeft een populatie vlakbij net over de Spaanse grens. 

In totaal zijn geïndentificeerd: 106 vogelsoorten, 25 zoogdieren, 9 amfibieënsoorten, 9 reptielsoorten en 180 plantensoorten.

Natuurbeheer

In Faia Brava worden gerichte maatregelen toegepast ten behoeve van natuurbescherming: brandpreventie, herbebossing van door brand verwoeste gebieden, aanleg van kadaverplaatsen voor aaseters, aanleg van waterpoelen en het beheren en benutten van oude verlaten olijf- en amandelgaarden (biologische teelt). Een groot gedeelte van het gebied wordt begraasd door een kudde Garanno bergpony’s en Maronesa runderen. Beide rassen uit de regio die gewend zijn zichzelf te redden. Ze zorgen voor variatie in de begroeiing en houden het landschap open door begrazing, wat extra belangrijk is in dit Mediterrane gebied vanwege het de bosbrandrisico’s.

Samen met Rewilding paarden loslaten in het gebied. Paarden houden brandbare gewassen kort en helpen zo mee aan het beheer van het gebied

“Making Europe a wilder place”

Het aantal inwoners in de regio waar Faia Brava in ligt krimpt sterk. In de afgelopen 20 jaar is de bevolking in deze regio gehalveerd! Door deze sterke afname en de afname van landbouw ontstaat er ruimte voor wilde dieren, natuurlijke processen en nieuwe wildernis. ATN heeft zich sinds de start in 2010 aangesloten bij het Rewilding Europe initiatief van WNF en Ark Natuurontwikkeling. Rewilding Europe heeft het doel om 1 miljoen hectare wildernis te creëren in Europe, vóór 2020. In de toekomst, naarmate meer land wordt verlaten, zullen grote kuddes vrij levende paarden, runderen en steenbokken voor een belangrijk deel van het beheer gaan zorgen en onderdeel van nieuwe natuur worden. We verwachten dat deze nieuwe wildernis veel bezoekers gaat trekken. Zie voor meer informatie de website van Rewilding Europe.

Video over “Faia Brava en het werk van ATN voor natuurbehoud” (Engels gesproken):