Steun met Kerstpakketten 2017 de campagne tegen droogte en brand in Faia Brava

Dit jaar is het in Portugal nog heter en droger dan normaal. Verwoestende branden zijn het tragisch gevolg hiervan, zoals dit jaar in de buurt van Coimbra. Door blikseminslag in een gortdroog gebied zijn 64 doden gevallen en ruim 50.000 ha is in rook opgegaan. Ook bij natuurgebied Faia Brava is het risico enorm, constant zijn er branden in de buurt.

Behalve de weersomstandigheden zijn ook mensen oorzaak van branden. Het is in Portugal traditie om gronden kaal te branden, om zo een vruchtbare laag voor jonge begroeiing te krijgen waar herders schapen laten weiden. Een vonk van zo’n – in principe gecontroleerde – brand kan genoeg zijn om een andere brand te veroorzaken die door de droogte bijna niet te stoppen is. ATN besteedt daarom al jaren veel aandacht aan brandpreventie. Belangrijke pijlers zijn 1) het creëren van open plekken en het kort houden van grasachtige gewassen door begrazing door paarden en runderen en 2) het intensief surveilleren in de zomermaanden. Hiernaast zet ATN in op een 3) mentaliteitsverandering onder de herders. Doel is dat de herders stoppen met het afbranden van hun gronden. ATN heeft door deze maatregelen al sinds augustus 2003 geen brand meer in het gebied gehad.

Waarom dan nu de ‘call for support’?
Het huidige preventiebeleid staat onder grote druk door de aanhoudende droogte. ATN moet extra maatregelen treffen voor de grazers (water / hooi en hulpmiddelen om deze in het gebied te krijgen). De dieren hebben het erg moeilijk door de droogte. Ook zijn minimaal drie extra mensen nodig voor de 24/7 surveillance. De branden woekeren vlakbij het natuurgebied (zie foto’s) en intensieve controles zijn nodig om deze te stoppen. De komende maanden kan ATN met de extra support de benodigde maatregelen treffen zodat zij in 2018 nog beter zijn voorbereid.

Zie het document van ATN Call for support severe draught 2017 met alle details over hun plannen.

Koopt u Faia Brava kerstpakketten 2017, dan steunt u deze call for support. Hiermee krijgt ATN de noodzakelijke middelen om de gevolgen van droogte en het hoge risico op verwoestende branden het hoofd te kunnen bieden.

Lees meer informatie over de Faia Brava kerstpakketten 2017 en hoe deze te bestellen.