27 januari 2016

Natuurgebieden

Momenteel richten we ons alleen nog op natuurgebied Faia Brava in het Noord-Oosten van Portugal. Op termijn is het de bedoeling ondersteuning te bieden vanuit Nederland aan meerdere natuurbeschermingsorganisaties op het Iberisch Schiereiland, om zo bij te dragen aan de ecologische duurzaamheid op het schiereiland.

In het eerste jaar van de Stichting Natura Iberica is er meer dan € 25.000 gedoneerd ten behoeve van natuurgebied Faia Brava in het Noord-Oosten van Portugal. We steunen Faia Brava vanwege de betrouwbare lokale organisatie waar we nauwe banden mee hebben, de ecologische waarde van het natuurgebieden de potentie voor duurzame economische ontwikkeling in de regio door het natuurgebied. Faia Brava trekt steeds meer toeristen naar het nog redelijk onontdekte gebied, wat voor regionale economische kansen zorgt. Op termijn verwachten we donaties te doen aan meerdere natuurbeschermingsorganisaties op het Iberisch Schiereiland.